سمینار نوابغ فروش ایرانی

محور های آموزشی:

    عنصر رفتار حرفه ای فروشندگان موفق
    ترفندهای روان شناختی مذاکرات اثربخش
    نقش هویت و تصویر ذهنی برند در افزایش فروش
    مفهوم ارزشها و وی‍ژگی های برند در فروش حرفه ای
    کاربرد تشریفات نوین در فروش
    چگونگی طراحی فروش حرفه ای
    وظایف مؤثر فروشنده
    حلقه مفقوده فروش
    نکته تعیین کننده فروش
    تکنیک های Coaching در فروش حرفه ای

 اهداف و ویژگی‌ها :  
سمینار علمی - آموزشی منظور، با هدف تحلیل عوامل موفقیت نوابغ فروش کشور، بررسی تکنیک‌های کاربردی و مؤثر موفقیت فروش در وضعیت عدم ثبات اقتصادی و معرفی برخی از نوابغ فروش ایرانی و همچنین به منظور ایجاد تحول در میزان فروش مؤثر در شرکت‌ها و سازمان‌های فروش محور توسط موسسه آموزش عالی ثروت آفرینان برگزار می‌گردد.

زمان و محل برگزاری :
این سمینار شامل 16 ساعت آموزشی بوده و در روزهای پنج­شنبه و جمعه، مورخ  26 و 27 آذر ماه  سال 94 از ساعت 8:30 الی 16:30 مرکز همایش های کتابخانه ملی برگزار می گردد.
سخنرانان مهندس مظاهری خالق کتاب رقص عقاب ها و جمعی از سخنرانان برتر کشور
هزینه5250000ریال
پذیرایی صبحانه ناهار میان وعدهتاریخ درج: 1394/08/19 گروه رویداد: فرهنگی تعداد بازدیدکننده: 1226