کنسرت گروه بمرانی

کنسرت گروه بمرانی 9 و 10 فروردین ساعت 8 شب در برج آزادی برگزار می شود و قیمت بلیط کنسرت بین 50 تا 60 هزارتومان است.تاریخ درج: 1396/01/10 گروه رویداد: هنر ، ورزش و سرگرمی تعداد بازدیدکننده: 775